آدرس دفتر مرکزی

گلستان، گرگان، خیابان ولیعصر، مجتمع مرسل، طبقه اول

 

تماس با ما

 

 آدرس دفتر مرکزی
گلستان، گرگان، خیابان ولیعصر، مجتمع مرسل، طبقه اول

 تلفن تماس
۰۱۷۳۲۳۳۳۲۳۰
۰۲۱۹۱۰۱۱۱۲۷
۰۹۱۱۲۶۹۶۵۰۰

 ساعت کاری
۸ الی ۲۲

 شبکه های اجتماعی

فرم تماس

10 + 1 =