دامنه، دامین یا دومین چیست؟

دامنه، دامین یا دومین چیست؟

دامنه، دامین یا دومین آدرس وب سایت شما می باشد که در لغت به معنی «گستره» و از چند قسمت تشکیل شده است و در اینترنت به نامی اختصاصی گفته می‌شود که هر وب‌ سایت برای تمایز و قابل دسترسی بودن نسبت به سایر وب‌سایت‌ها به خود می‌گیرد. مانند: www.google.com www.wikipedia.org...